Academic Board Meeting, September 24, 2019

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Mércores 25 de setembro de 2019
HORA: 12:00 h – 14:00 h
LUGAR:  Foro da Comisión Académica (FAITIC)

ORDE DO DÍA:

  1. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de María del Rocío Moure Fernández; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

 
Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 23 de setembro de 2019

A Secretaria da CAPD

 

Date: 
Wednesday, September 25, 2019 - 12:00